Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Podsumowanie wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach osi 4 LEADER

PODSUMOWANIE

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Do Stowarzyszenia KrainA św. Anny w ramach naborów w okresie 2007-2014  złożono 537 wniosków, w tym w zakresie działań:

   Nasi beneficjenci zrealizowali 285 projektów na łączną kwotę 13 524 839,56 zł w ramach następujących działań:

Wypracowane efekty:

Galeria najciekawszych projektów:

 

 

Zachęcamy wszytkie osoby zamieszkałe lub prowadzące działalność gospodarczą do składania projektów w nowym okresie  Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacjii w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Nabory zaplanowane są w II półroczu 2016r.

Powrót na stronę główną