Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Zapraszamy na spotkania informacyjno – konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno – konsultacyjne,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem  na pierwsze spotkania szkoleniowe  o charakterze informacyjno – konsultacyjnym w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Spotkanie nr I. Spotkanie nr II.

Miejsce:

Urząd Gminy Izbicka

Sala narad

Ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

Termin: 18.08.2016r. (tj. czwartek)

Godz.: 12.00 - 15.00

Miejsce:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 34

47-330 Zdzieszowice

 

Termin: 19.08.2016r. (tj. piątek)

Godz. : 12.00 - 15.00

 

O terminach kolejnych spotkań w pozostałych gminach obszaru Krainy św. Anny

będziemy na bieżąco Państwa informować na niniejszym portalu internetowym.

Powrót na stronę główną