Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

UWAGA WNIOSKODAWCY ! Zmiana rozporządzenia o RLKS

W dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w dniu 26 sierpnia - przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw (najpóźniejsza data ogłoszenia - 02.09.2016 r.) 

PDF19.2_wlsr_zmiana_25x08x20.pdf

 

Powrót na stronę główną