Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Uwaga wnioskodawcy!

W związku ze zmianą aktów prawnych, regulujących działalność Lokalnych Grup Działania, Stowarzyszenie Kraina św. Anny musiało dostosować swoje dokumenty. Wszystkie zmiany zostały poparte konsultacjami społecznymi w dniach 6 oraz 25 października 2016r. oraz dniem otwartych drzwi - 7,10, 25-27 październik oraz zawierają uwagi i propozycji społeczności.

 28 października 2016r. przekazaliśmy dokumenty zawierające zmiany do Samorządu Województwa Opolskiego, aby uzyskać akceptację.

Informujemy również, że planujemy  już w tym roku nabór na operacje w zakresie:

Planowany termin naboru: 15.12.2016r. - 02.01.2017r.

Powrót na stronę główną