Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Ważna informacja o możliwości złożenia odwołania od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach naborów 1/2017 i 2/2017

 

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia odwołania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma, wysłanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przypominamy również, że pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostały wysłane do wnioskodawców naborów 1/2017 i 2/2017 w dniu 15.02.2017r.

Powrót na stronę główną