Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Malowane dziedzictwo bez granic

loga.png

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Malowane dziedzictwo bez granic" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z czeskim partnerem - Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie badań i określenie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko-czeskiego. Określone zostaną możliwości współpracy twórców ludowych ze współczesnymi projektantami, na bazie tradycyjnego zdobienia ceramiki, przełożone na inne produkty i usługi. Rozszerzą się możliwości współpracy i integracji społeczności lokalnych po obu stronach granicy polsko-czeskiej, doprowadzając tym samym do wzrostu atrakcyjności pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 19 644,75 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 16 698,03 EUR, dofinansowanie z budżetu Państwa wyniesie 982,24 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

               

                     Patronat honorowy: 

 

                             Partner:                                                                                                       Patronat medialny:

                                  http://www.radioslask.pl/advert/StrzelecOpolskiRadioSlaskC.gif

 

Aktualności: