Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Interpretacja dotycząca przedłożenia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziłania 19.2 pozwolenia na budowę

 

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego okazała się interpretacja dot. przedłożenia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 załączników dotyczących wykonywania robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwolenie na budowę z której wynika, że na etapie ubiegania się o pomoc wnioskodawca musi posiadać przynajmniej potwierdzenie złożenia wniosku o decyzję o uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli taka decyzja jest wymagana.

PDFWymagane dokumenty do 19.2, dot. pozwolenia na budowę.pdf
 

Link

 

 


 

 

Powrót na stronę główną