Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Podsumowanie naboru 3/2017

W związku z zakończonym naborem nr 3/2017 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w zakresie Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 informujemy, że złożonych zostało 22 wnioski, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 2 241 407,16 zł.

 

 

 

 

Powrót na stronę główną