Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Wyniki konkursu "Działaj Lokalnie X"

Wnioski były ciekawe, a Komisja miała trudne zadanie!

W skład Komisji wchodzili:
- Ewa Maria Piłat
- Dorota Dobiecka
- Sylwia Wieczorek
- Andrzej Iwanowski
- Patrycja Bugno.

Na posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 25 maja ustalono ostateczną listę wniosków wybranych do realizacji.

obrady.png lista rankingowa.jpeg

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Powrót na stronę główną