Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 termin składania wniosków 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 7:30 do 11:30. Zapraszamy!

Uwaga benefijenci poddziałania 19.2 operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!

 

W dniu 31.05.2017r. została zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020.

Główne zmiany dotyczyły:

Polecamy również uwadze: Wyjaśnienie w/s zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis dla poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną