Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wyjazd aktywizujący "Lepszy przykład niż wykład"

Informacja dot. rekrutacji uczestników
wyjazdu aktywizującego „Lepszy przykład niż wykład”- wizyta studyjna do
„Serca Kaszub”

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd aktywizujący do „Serca Kaszub” .

Wyjazd planowany jest w terminie od 24 do 27 lipca 2017r.

Szczegółowy program zostanie podany po zakończeniu procedury wyboru uczestników wyjazdu.

Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z działaniami twórców ludowych zajmujących się krzewieniem kaszubskiego niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Poznanie ich współpracy ze współczesnymi projektantami na bazie typowego wzornictwa przełożonego na inne produkty i usługi. Wymiana doświadczeń, popularyzacja działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny na zewnątrz obszaru.

Wyjazd adresowany jest w szczególności do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny i lokalnych liderów, wyróżniających się aktywnością społeczną, promocją obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, skutecznym wdrażaniem LSR oraz wzmacnianiem kapitału społecznego, w tym podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej przy stosowaniu różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych.

Rekrutacja na wyjazd rozpoczyna się w dniu 22.06.2017 r. i trwa do 29.06.2017r. do godz. 10.00.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

DOCXformularz-zgloszeniowy-wersja-edytowalna!.docx

Liczba miejsc ograniczona!

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty całościowy wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe aktywizującym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Powrót na stronę główną