Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wyjazd aktywizujący "Lepszy przykład niż wykład"

Informacja dot. rekrutacji uczestników
wyjazdu aktywizującego „Lepszy przykład niż wykład”- wizyta studyjna do
„Serca Kaszub”

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd aktywizujący do „Serca Kaszub” .

Wyjazd planowany jest w terminie od 24 do 27 lipca 2017r.

Szczegółowy program zostanie podany po zakończeniu procedury wyboru uczestników wyjazdu.

Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z działaniami twórców ludowych zajmujących się krzewieniem kaszubskiego niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Poznanie ich współpracy ze współczesnymi projektantami na bazie typowego wzornictwa przełożonego na inne produkty i usługi. Wymiana doświadczeń, popularyzacja działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny na zewnątrz obszaru.

Wyjazd adresowany jest w szczególności do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny i lokalnych liderów, wyróżniających się aktywnością społeczną, promocją obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, skutecznym wdrażaniem LSR oraz wzmacnianiem kapitału społecznego, w tym podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej przy stosowaniu różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych.

Rekrutacja na wyjazd rozpoczyna się w dniu 22.06.2017 r. i trwa do 29.06.2017r. do godz. 10.00.

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

DOCXformularz-zgloszeniowy-wersja-edytowalna!.docx

Liczba miejsc ograniczona!

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty całościowy wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe aktywizującym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Powrót na stronę główną