Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wyjazd do Jabłonkowa

Informacja dot. rekrutacji uczestników
wyjazdu aktywizującego do Jabłonkowa w ramach projektu "Malowane dziedzictwo bez granic"

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje wyjazd aktywizujący do Jabłonkowa.

Wyjazd planowany jest w terminie od 5 do 6 sierpnia 2017r.

Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami czeskiego partnera, kultywowania tradycji, wytwarzania tradycyjnych wyrobów i sposobu ich dystrybucji. Zapoznanie się z działaniami twórców ludowych zajmujących się krzewieniem opolskiego niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Poznanie ich współpracy ze współczesnymi projektantami na bazie typowego wzornictwa przełożonego na inne produkty i usługi.

Wyjazd adresowany jest w szczególności do osób uczestniczących w warsztatach "Malowane dziedzictwo bez granic", które odbyły się 8 i 9 czerwca w Leśnicy oraz mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny, wyróżniających się aktywnością społeczną, tworzących rzeczy piękne i użytkowe (ceramikę, projektowanie, szycie) wykorzystujące wzornictwo ludowe.

Rekrutacja uczestników na wyjazd rozpoczyna się w dniu 26.06.2017 r.

Termin przysyłania zgłoszeń został wydłużony do 13.07.2017r. do godz. 12.00

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w formie mailowej na adres: , pod numer faksu: 77/47-49-181 lub osobiście do siedziby Organizatora. Działanie te ma na celu równy dostępu wszystkim zainteresowanym.

DOCformularz zgloszeniowy termin wydłużony.doc

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc

Liczba miejsc ograniczona!

Utworzona zostanie także lista rezerwowa osób, które są zainteresowane wyjazdem.

Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe musi zostać zgłoszona do 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym oraz braku osób z listy rezerwowej i zastępstwa osoby z obszaru, spowoduje pobranie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora (kwota jednostkowa pokrywająca koszty całościowy wyjazdu).

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe aktywizującym decydują Twoje atuty i argumenty zawarte w formularzu zgłoszeniowym w punkcie II.

O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu poinformujemy zainteresowanych telefonicznie lub mailowo.

Powrót na stronę główną