Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących możliwości dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Spotkania są skierowane dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie warunków otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 z uwzględnieniem informacji o naborach wniosków o przyznanie pomocy, które ruszają już od 14.08.2017r.!

W ramach realizacji Planu Komunikacji na 2017r. w celu zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w realizację LSR Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.
ZAPRASZAMY!

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

PDFHarmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych w różnych miejscowościach, także poza siedzibami gmin.pdf

Zgłoszenia przyjmujemy w formie telefonicznej: 77 44 67 130/131 oraz mailowej: doradztwo@annaland.pl

Powrót na stronę główną