W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Podsumowanie spotkań dotyczących budżetu obywatelskiego

 

Tematem spotkań było funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w  gminach: Krapkowice, Gogolin, Strzelce Opolskie. W trakcie spotkań okazało się również, że rozmawiano i odnoszono się w ankietach do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniach przedstawiono krótką informację o dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego w poszczególnych gminach, liczbie zgłoszonych projektów oraz liczbie oddanych głosów. W następnej kolejności poproszono uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety, w której zawarto najważniejsze pytania związane z budżetem obywatelskim.

Ponad 90% ankietowanych osób słyszała o budżecie obywatelskim, zarówno tym gminnym jak i marszałkowskim, a wiedzę na ten temat pozyskała głównie ze stron internetowych gmin (58,1%), a w następnej kolejności z portalu społecznościowego facebook (20,9%) oraz prasy (18,6%).

 

Deklarację głosowania w przyszłych budżetach obywatelskich zgłosiło aż 65,1% pytanych. Złożenie propozycji zadania do budżetu zadeklarowało (41,9%) ankietowanych, natomiast pozostałe (58,1%) osoby nie zamierzają zgłaszać swoich zadań, a za główny powód wskazują fakt, iż nie angażują się społecznie (44%) oraz taki sam odsetek badanych wykazuje chęć złożenia wniosku w innym programie np. Działaj Lokalnie, FIO, itp.

 

Zachęcamy Państwa do przeczytania pełnego opracowania z przeprowadzonego badania ankietowego, który dostępny jest do pobrania:

PDFBudżet obywatelski - podsumowanie spotkań i badań ankietowych.pdf

 

Powrót na stronę główną