Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Podsumowanie spotkań dotyczących budżetu obywatelskiego

 

Tematem spotkań było funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w  gminach: Krapkowice, Gogolin, Strzelce Opolskie. W trakcie spotkań okazało się również, że rozmawiano i odnoszono się w ankietach do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniach przedstawiono krótką informację o dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego w poszczególnych gminach, liczbie zgłoszonych projektów oraz liczbie oddanych głosów. W następnej kolejności poproszono uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety, w której zawarto najważniejsze pytania związane z budżetem obywatelskim.

Ponad 90% ankietowanych osób słyszała o budżecie obywatelskim, zarówno tym gminnym jak i marszałkowskim, a wiedzę na ten temat pozyskała głównie ze stron internetowych gmin (58,1%), a w następnej kolejności z portalu społecznościowego facebook (20,9%) oraz prasy (18,6%).

 

Deklarację głosowania w przyszłych budżetach obywatelskich zgłosiło aż 65,1% pytanych. Złożenie propozycji zadania do budżetu zadeklarowało (41,9%) ankietowanych, natomiast pozostałe (58,1%) osoby nie zamierzają zgłaszać swoich zadań, a za główny powód wskazują fakt, iż nie angażują się społecznie (44%) oraz taki sam odsetek badanych wykazuje chęć złożenia wniosku w innym programie np. Działaj Lokalnie, FIO, itp.

 

Zachęcamy Państwa do przeczytania pełnego opracowania z przeprowadzonego badania ankietowego, który dostępny jest do pobrania:

PDFBudżet obywatelski - podsumowanie spotkań i badań ankietowych.pdf

 

Powrót na stronę główną