Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Prezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych


Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach realizacji planu komunikacji na 2017r. przeprowadziło cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w różnych miejscowościach dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w realizację LSR w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

PDFPrezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w terminie 13.07.2017r. - 20.07.2017r..pdf

Powrót na stronę główną