W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00.

Prezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych


Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach realizacji planu komunikacji na 2017r. przeprowadziło cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w różnych miejscowościach dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w realizację LSR w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

PDFPrezentacja z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w terminie 13.07.2017r. - 20.07.2017r..pdf

Powrót na stronę główną