Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Annogórskie Lato Organowe

Gmina Leśnica zaprasza na Annogórskie Lato Organowe.

Plakat_Annogorskie_Lato_Organowe_2-02 (590 x 829).jpeg

Powrót na stronę główną