Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Festyn Sportowo-Rekreacyjny Zakładów Pracy

Gmina Tarnów Opolski zaprasza na Festyn Sportowo-Rekreacyjny Zakładów Pracy.

Więcej na stronie internetowej Gminy.

Powrót na stronę główną