Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

„Malowane dziedzictwo bez granic” w Mikroregionie Górolsko Swoboda

Stowarzyszenie Kraina św. Anny wraz z czeskim partnerem Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z Jabłonkowa realizuje w ramach funduszu mikroprojektów Programu Transgranicznego Interreg V-A Republika Czeska-Polska projekt pn. „Malowane dziedzictwo bez granic”.

Pierwsza część projektu została już zrealizowana o czym już pisaliśmy. Przypomnijmy jednak, iż    8 i 9 czerwca w Parku Miejskim w Leśnicy odbyły się warsztaty poświęcone ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny. Wraz z lokalnymi twórcami, liderami i projektantami poszukiwaliśmy nowych sposobów popularyzacji malowania porcelany wśród młodych pokoleń i staraliśmy się wypracować metody, sprzedaży i promocji wyrobów ceramicznych. Uczestnicy warsztatów sugerowali, że opolski wzór kwiatowy obecny na porcelanie, mógłby zostać przeniesiony na: meble, pościel, obrusy, koszulki, torebki, buty, etui do komórek oraz inne produkty i usługi codziennego użytku, a także wykorzystywany w zdobieniach w przestrzeni publicznej. W warsztatach wzięło udział około trzydziestu osób reprezentujących polskie i czeskie środowisko plastyczne, naukowe i projektowe.

W dniu 5 i 6 sierpnia odbędzie się kolejne ważne wydarzenie realizowane w ramach projektu, a mianowicie wyjazd aktywizujący opolskiej grupy do Jabłonkowa na Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne. „Gorolskie Święto” jest drugim najstarszym festiwalem folklorystycznym w Republice Czeskiej i niewątpliwie największym, urządzanym przez organizację pozarządową. W tym roku organizator, a zarazem nasz partner - Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie świętuje jubileusz 70-lecia. Impreza odbywa się w Domu PZKO i areale Lasku Miejskiego w Jabłonkowie. Nasz czeski partner ma bogate doświadczenie związane z rękodzielnictwem, a my chcemy podpatrzeć na jakiej zasadzie funkcjonują ich „szykowne ręce”, jakie techniki i metody wykorzystują w celu promocji własnego dziedzictwa kulturowego.

Wyjątkowo w tym roku, po raz pierwszy, w ramach „Szykownych Gorolskich Rync” odbędzie się pokaz i warsztaty opolskiej twórczyni ludowej – Agnieszki Okos, która zaprezentuje technikę malowania ceramiki na różnych produktach drewnianych oraz opowie o stosowanej kolorystyce, charakterystycznej dla Opolszczyzny. Stoisko reprezentowane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny wyposażone będzie w regionalne produkty oraz materiały turystyczne promujące obszar. Stoisko poza doznaniami estetycznymi cechować się będzie możliwością tworzenia. Osoby uczestniczące w festiwalu będą mogły zgłębić wiedzę i nabyć umiejętności malowania różnych produktów w typowe opolskie wzory.

Efektem finalnym realizowanego projektu będzie raport końcowy i publikacja, która zawierać będzie m.in. krótką historię malowania ceramiki, dobre praktyki polskie i czeskie poparte wzajemną wymianą doświadczeń oraz innowacyjne metody i pomysły na zachowanie malowania ceramiki, przekazu międzypokoleniowego, idee nowych produktów i sposoby ich promocji.

Już dziś zapraszamy wszystkich do odwiedziny stoiska „opolskich szykownych rąk” podczas Międzynarodowego Spotkania Folklorystycznego „Gorolskie Święto” w Jabłonkowie.

Program "Gorolskiego Święta": PDFprogram-pl.pdf

Powrót na stronę główną