Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Rozeznanie cenowe z dn 01.08.2017r. na materiały biurowe

I. Prowadzący rozpoznanie:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1, pok.228
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu zapytania:

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych 

Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF.

DOCXformularz ofertowy.docx
PDFrozeznanie cenowe 01.08.2017.pdf
 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową w cenach brutto, wraz z ofertą szczegółową oraz kosztami transportu, najpóźniej do 08 sierpienia 2017r. (wtorek), do godziny 9.00 na adres e-mail: asystent@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Alicja Schwarzer, tel. 77/44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych w komplecie wraz z fakturą VAT,
w terminie do 4 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:

  • koszt towaru,
  • koszt dostawy,
  • dostarczenie wszystkich towarów w/w terminie.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych materiałów biurowych.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Powrót na stronę główną