W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Ogłoszenie o naborze 8/2017

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć.

 

Ogłoszenie nr 8/2017

Zachowania dziedzictwa lokalnego

w ramach Przedsięwzięcia nr I. Zachowanie dziedzictwa Krainę św. Anny

POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 8.2017 nabór w termnie 01 - 14 września 2017r..pdf

Termin i wniosków:

od  01 września 2017 do 14 września 2017r.

od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 07.30 do 11.30

Biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1
(II piętro, pokój 228), 47-303 Krapkowice

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

  1. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej (1 egz.) oraz w 2 wersjach elektronicznych na płytach CD (opisane tytułem operacji, imieniem i nazwiskiem lub nazwą wnioskodawcyw Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpięty do segregatora (prosimy o nie spinanie dokumentów zszywaczem).
  2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.VII. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.
  3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.
  4. Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści konkretnych ogłoszenia.

Powrót na stronę główną