Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Koncert Pożegnanie Lata

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach zaprasza na koncert "Pożegnanie Lata".

Powrót na stronę główną