Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

"Malowane dziedzictwo bez granic", a Góralska Swoboda

 

W dniu 5 i 6 sierpnia grupa zapalonych miłośników opolskiego rękodzielnictwa wzięła udział w Międzynarodowym Spotkaniu Folklorystycznym „Gorolskie Święto” w Jabłonkowie. Jest to drugi najstarszy festiwal folklorystyczny w Republice Czeskiej i niewątpliwie największy, urządzany przez organizację pozarządową, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, które jednocześnie jest naszym partnerem w projekcie transgranicznym „Malowane dziedzictwo bez granic”. W br. odbyła się jego 70 edycja, przez trzy dni trwania, w wydarzeniu uczestniczyło około 12 tysięcy osób.

Impreza odbywała się w centrum Jabłonkowa, w Domu PZKO i areale Lasku Miejskiego. Naszą przygodę w Jabłonkowie rozpoczęliśmy zwiedzaniem miasta wraz z przewodnikiem. W tej roli świetnie sprawdził się Leszek Richter – Członek Zarządu MK PZKO Jabłonków i zarazem regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda”.  Zaciekawił nas niebanalnymi opowiadaniami i legendami związanymi z miastem i całym regionem Śląska Cieszyńskiego.

W sobotę scena należała przede wszystkim do rodzimych wykonawców, zwłaszcza zaś zespołów dziecięcych i młodzieżowych, prezentujących doroczne i rodzinne zwyczaje i obrzędy Śląska Cieszyńskiego. Ponadto na scenie gościły zespoły ludowe i regionalni gawędziarze. W niedzielę w samo południe z rynku ruszył barwny korowód uczestniczących zespołów przeplatanych wozami alegorycznymi, na których członkowie kół PZKO przedstawiali dawne, tradycyjne zajęcia Górali Śląskich. Dzięki temu, że festiwal był częścią składową Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Polsce, program wzbogacony został ciekawymi występami, nieraz egzotycznych wykonawców z całego świata. Nieodłączną częścią programu „Gorolskigo Święta” był cykl imprez towarzyszących. Wyjątkowo w tym roku, po raz pierwszy, w ramach „Szykownych Gorolskich Rync” odbył się pokaz i warsztaty opolskiej twórczyni ludowej – Agnieszki Okos, która zaprezentowała technikę malowania ceramiki na różnych produktach drewnianych oraz opowiedziała o stosowanej kolorystyce, charakterystycznej dla Opolszczyzny. Stoisko reprezentowane przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców i Artystów Pasja wyposażone było w regionalne produkty oraz materiały turystyczne promujące obszar. Stoisko poza doznaniami estetycznymi cechowało się możliwością tworzenia. Osoby uczestniczące w festiwalu mogły zgłębić wiedzę i nabyć umiejętności malowania różnych produktów w typowe opolskie wzory. Stoisko nasze odwiedził m.in. Jarosław Gałęza – Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej oraz Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy Gogolin.

Jubileuszowemu spotkaniu folklorystycznemu towarzyszyła również 20 rocznica podpisania przez Urząd Miasta Gogolin porozumienia partnerskiego z miastem Jabłonków, w której  Burmistrz - Joachim Wojtala wziął czynny udział.

Podczas festiwalu można było spróbować we wszystkich stoiskach – chałpach góralskich Miejscowych Kół PZKO własnoręcznie przyrządzane, tradycyjne potrawy i napoje regionalne tj. różnego rodzaje sery kozie, krowie i owcze, miodule, placki, stryki, bachora, czy jelita z kapustom.

Zapraszam do obejrzenia naszej mini galerii zdjęć.

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach mikroprojektu umowa nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000521 pn. „Malowane dziedzictwo bez granic” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, w Euroregionie Pradziad współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót na stronę główną