Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe w/s wydania przewodnika

Zapytanie ofertowe

z dnia 28.08.2017r. w/s wydania przewodnika

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego:

Nr

Nazwa

Opis

Ilość

1.

przewodnik

 • Format A4;
 • Poziom;
 • Ilość stron – do 60 (30 kartek + okładka);
 • Papier:   –     strony wewnętrzne - kreda matowa od 135 do 170 g/m²,
 • wewnątrz 2 karki z perforacją (papier od 200 do 300 g/m² - przeznaczone na kolorowankę)
 • wewnątrz 2 kartki z perforacją (odrywane, przeznaczone łącznie na 4 karki pocztowe)
 • okładka – od 300 do 500 g/m² - zawiera elementy lakieru selektywnego UVB,
 • oprawa - sklejona
 • Pełny zestaw kolorów;
 • Przewodnik zawiera duże zdjęcia;

 

Ponadto:

 • Projekt wykonuje Zleceniobiorca - umożliwiając modyfikację w trakcie współpracy;
 • Tekst wraz ze zdjęciami przekazuje Zleceniodawca;
 • Korekta językowa po stronie Zleceniobiorcy - umożliwiając modyfikację w trakcie współpracy;
 • Przewodnik posiada polską, czeską i niemiecką wersję językową.
 • Ilość – 5000 egzemplarzy.
 • Dostarczenie w/w. przewodnika do siedziby Zamawiającego.

5 000 szt.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 1.09.2017r., do godziny 15.00 na adres e-mail:  

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sandra Koźba, Telefon 575 750 122, e-mail:

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenie  (przedmiotu zamówienia) wraz z fakturą VAT,
w terminie do 22.12.2017 r.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule Zapytania ofertowego:


DOCXFORMULARZ OFERTOWY.docx
 

 

Powrót na stronę główną