W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

tasma ze zd. duk.png

 

W dniu 4 września rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pn. "Kraina w obiektywie".

 

Celem ogłoszonego konkursu było wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca i elementy dla Krainy św. Anny, utrwalenie piękna otaczającego nas krajobrazu. Ponadto uwrażliwienie mieszkańców Krainy na piękno przyrody regionu oraz rozpowszechnianie idei fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpłynęło mailowo i osobiście 5 zgłoszeń, a tym samym 54 fotografie z regionu.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Ewa Maria Piłat – Przewodnicząca Komisji
 2. Jolanta Nikołajczyk – Członek Komisji
 3. Dominik Grochla – Członek Komisji
 4. Sandra Koźba – Sekretarz posiedzenia Komisji

wyłoniła laureata konkursu fotograficznego - Pana Błażeja Duk

 

 

(Laureat otrzyma dyplom i bon upominkowy do wybranego przez siebie sklepu o wartości 200 zł)

Komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia:

 1. Adam Holinej (zgłoszone fotografie)
   

   

 2. Natalia Dembończyk (zgłoszone fotografie)
   

   

 3. Magdalena Żołna (zgłoszone fotografie)
   

   

 4. Teresa Sobota (zgłoszone fotografie)
   

   

  (Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i bony upominkowe o wartości 50 zł.)

Serdecznie wszystkim gratulujemy!!

Powrót na stronę główną