W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Podsumowanie naborów nr 4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017, nr 7/2017 oraz nr 8/2017

Łączna liczba wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017, nr 7/2017 oraz nr 8/2017 - 31

Nabór nr

Przedsięwzięcie

Liczba złożonych wniosków

Łączna kwota dofinansowania

Limit środków w ramach naboru

4/2017

VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

0

0 zł

500 000,00 zł

5/2017

II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

9

552 200,96 zł

438 757,47 zł

6/2017

III. Działania proekologiczne

3

206 072,50 zł

145 043,78 zł

7/2017

IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

1

69 188.86 zł

72 521,90 zł

8/2017

I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny

18

3 762 991,04 zł

1 087 828,40 zł

 

Informujemy, że protokół z posiedzenia Rady Programowej, lista operacji ocenionych oraz lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia) zostaną udostępnione na stronie internetowej niezwłocznie po ocenie wniosków.

 

 

Powrót na stronę główną