Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Już niebawem ogłoszenie konkursu "Opowiedz..." w ramach Działaj Lokalnie

 

Niebawem ogłoszony zostanie Konkurs „Opowiedz…” w Krainie św. Anny, w którym grantobiorcy tegorocznego konkursu Programu „Działaj Lokalnie” w atrakcyjny sposób będą mogli opowiedzieć o własnych działaniach i je wypromować. Konkurs będzie służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów. Laureaci konkursu poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjną nagrodę oraz możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przygotowując filmy konkursowe należy pamiętać, iż projekty realizowane w ramach „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego, które nie odbyłyby się gdyby nie zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących udział w Programie. We wszystkich realizowanych inicjatywach chodzi bowiem o zmianę ludzkich postaw, przeobrażenie wyglądy miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i gości przyjezdnych. Ponadto konkurs jest niejako zaproszeniem do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości.

Prace konkursowe będzie można wysyłać z uwzględnieniem następujących kategorii:

I CZŁOWIEK
W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, z ilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

II MIEJSCE
Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach  – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

III MOTYW
Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

IV FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Ta kategoria została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

Prace konkursowe będzie można zgłaszać w jednej z dwóch form:

Niebawem udostępnione zostaną dodatkowe informacje, regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa,
ale już teraz zachęcamy do pracy nad filmem konkursowym.
Warto jest pokazać innym, co u nas się dzieje i na co nas stać!

Powrót na stronę główną