Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Informacja na temat ilości protestów, które wpłynęły dla naboru 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny informuje, iż w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 wpłynęło łącznie 9 protestów. Podział na nabór oraz ilość punktów przed i po rozpatrzonym proteście przedstawia tabela poniżej:

 

Numer wniosku

Ilość punktów przed rozpatrzeniem protestu

Ilość punktów po rozpatrzeniu protestu

Nabór 1/2017

1/2017-13

n/d wniosek niezgodny z PROW 2014-2020

n/d wniosek niezgodny z PROW 2014-2020

Nabór 2/2017

2/2017-2

25 pkt.

27 pkt.

Nabór 3/2017

3/2017-7

22 pkt.

26 pkt.

3/2017-8

26 pkt.

n/d protest nie spełnia wymogów formalnych – wpłynął po terminie

3/2017-11

24 pkt.

n/d protest nie spełnia wymogów formalnych – wpłynął po terminie

3/2017-13

27pkt.

28 pkt.

3/2017-16

26 pkt.

28 pkt.

3/2017-18

24 pkt.

27 pkt.

3/2017-20

23 pkt.

24 pkt

 

 

Pozytywnie rozpatrzone i wybrane do dofinansowania protesty zostaną sfinansowane z ogólnej puli środków.

Decyzja na temat protestów została podtrzymana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Powrót na stronę główną