Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Strasznie fajne Halloween

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprasza na Strasznie fajne Halloween.

http://centrum-kultury.eu/wp-content/uploads/2017/09/Strrrasznie-fajne-Halloween-2017-web.jpg

Powrót na stronę główną