Już od 21-tego maja zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie zmian Regulaminu Rady.

Przystanek Hollywood

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprasza na Przystanek Hollywood.

Powrót na stronę główną