W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza na bezpłatne kursy w projekcie „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” adresowanych do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej i w drugim projekcie „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” dla mieszkańców województwa opolskiego.

Uczestnicy mogą zdobyć uprawnienia i przygotowanie do zawodu, a po wpisaniu posiadanych uprawnień do biznesplanu, można otrzymać większą ilość punktów w zgłoszeniach na otwarcie własnej działalności.

Kursy są całkowicie bezpłatne – udział, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, egzamin, obiad, przerwy kawowe i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Opola (wypłacane po szkoleniu).

Załączone informacje i więcej zamieszczone są również na  Fb: https://www.facebook.com/kursy.wzdz.Opole/

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 77 400 33 14 lub e-mailowy:

DOCFormularz zgloszeniowy NOWE KWALIFIKACJE.doc

DOCFormularz zgloszeniowy - Aglomeracja Opolska.doc

JPEGNowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej.jpeg

JPEGNowe kwalifikacje - większe możliwości.jpeg

 

Powrót na stronę główną