Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Roman Dethloff - wystawa

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę Romana Dethloff - 40 lecie pracy twórczej.

  http://www.sok.strzelceopolskie.pl/images/photo/dethloff.jpg

Powrót na stronę główną