Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

WYNIKI NABORU NR 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017

WYNIKI NABORU NR 5/2017

W dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017, zakres wsparcia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru nr 5/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla naboru 5/2017

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR dla naboru 5/2017

PDFLista operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LSR i PROW 2014-2020 dla naboru 5.2017.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 5/2017

PDFLista operacji wybranych przez LGD w naborze 5.2017.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 07 września 2017r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 5/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 07.09.2017 dla naboru 5.2017.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 13 października 2017r. w/s wyboru operacji dla naboru 5/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 13.10.2017 dla naboru 5.2017.pdf

 

WYNIKI NABORU NR 6/2017

W dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2017, zakres wsparcia: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne.

Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru nr 6/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla naboru 6/2017

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR dla naboru 6/2017

PDFLista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR i PROW 2014 - 2020 dla naboru 6.2017.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 6/2017

PDFLista operacji wybranych przez LGD w naborze 6.2017.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 07 września 2017r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 6/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 07.09.2017 dla naboru 6.2017 - scan.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 13 października 2017r. w/s wyboru operacji dla naboru 6/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 13.10.2017 dla naboru 6.2017 scan.pdf

 

WYNIKI NABORU NR 7/2017

W dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2017, zakres wsparcia: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny.

Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru nr 7/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla naboru 7/2017

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LSR i PROW 2014-2020 dla naboru 7.2017.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 7/2017

PDFLista operacji wybranych przez LGD w naborze 7.2017.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 07 września 2017r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 7/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 07.09.2017 dla naboru 7.2017 - scan.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 13 października 2017r. w/s wyboru operacji dla naboru 7/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP z dnia 13.10.2017 dla naboru 7.2017 - scan.pdf

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej  Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, realizowanych przez podmioty inne niż LGD, przekazuje SWO wnioski o udzielenie wsparcia, wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

Pisma z uchwałą dla naboru 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017 zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostały wysłane do wnioskodawców w dniu 13 października 2017r.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców z naboru 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017 zostały przekazane w dniu 16 października 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Powrót na stronę główną