W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Konsultacje społeczne nr III/2017 w związku ze zmianą LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 24.10.2017r. o godzinie 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Sala narad (pokój
nr 100, I piętro).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 23 października 2017r. do godziny 15:00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do proponowanych zmian w LSR w formie telefonicznej (77 44 67 131) lub mailowej (nabory@annaland.pl).

 

Dni "otwartych drzwi" 24-25 października 2017 w godz. 7.00-15.00

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w LSR!

Powrót na stronę główną