Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

WYNIKI NABORU NR 8/2017

W dniu 27 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 8/2017, zakres wsparcia Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach przedsięwzięcia nr I Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 8/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 8/2017

Lista operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 8/2017

PDFLista operacji zgodnych i niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i PROW 2014-2020 dla naboru 8.2017.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD dla naboru 8/2017

PDFLista operacji wybranych w ramach naboru nr 8.2017.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostaną przekazane w dniu 31 października 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostały wysłane do wnioskodawców w dniu 27 października 2017r.

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, realizowanych przez podmioty inne niż LGD, przekazuje SWO wnioski o udzielenie wsparcia wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 28 września 2017r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 8/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP dla naboru 8.2017 z dnia 28.09.2017r..pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 27 października 2017r. w/s wyboru operacji dla naboru 8/2017

PDFprotokół z posiedzenia RP dla naboru 8.2017 z dnia 27.10.2017.pdf

Powrót na stronę główną