Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach zaprasza na Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych.

Powrót na stronę główną