Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn. 17.11.2017r. w/s szkolenia warsztatowego dot. praw autorskich

Zapytanie ofertowe do pobrania PDFZap. ofertowe prawa autorskie.pdf

Formularz ofertowy DOCXformularz ofertowy.docx

Zapytanie ofertowe z dn. 17.11.2017r.
w/s szkolenia warsztatowego dla pracowników biura Stowarzyszenia Krainy św. Anny dot. praw autorskich

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego:

1.

Szkolenie
warsztatowe dla pracowników biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny

 • 8 godzin szkoleniowych

1 godzina szkoleniowa =
45 min

 

 • Część teoretyczna
 • Czas trwania: 3 godziny szkoleniowe
 • Liczba uczestników: do 6 osób
 • Podstawowe regulacje prawne
 • Prawo autorskie w perspektywie organizacji pozarządowej
 • Kogo i co chroni prawo autorskie
 • Okoliczności i sposoby sięgania do twórczości innych
 • Dorobek autorów w Internecie - konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania
 • Pola eksploatacji wizerunku – kluczowe zagadnienia
 • Część warsztatowa
 • Czas trwania: 5 godzin szkoleniowych
 • Liczba uczestników: do 4 osób
 • Wypracowanie dokumentów dla Stowarzyszenia Kraina św. Anny
  (w tym m.in. : Zgoda na publikację wizerunku, Zgoda na publikację zdjęć lub innych materiałów autorskich i praw pokrewnych itp.)
 • Przeniesienie praw autorskich na Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  ( np. Umowa cywilna z przeniesieniem praw autorskich)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 22.11.2017r , do godziny 15:00 na adres e-mail:

 1. Kwalifikacje z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, prawa cywilnego
 2. Doświadczenie w przeprowadzeniu tego typu szkoleń

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania
Miejsce realizacji pozostaje do uzgodnienia
Termin wykonania zlecenia – 48 tydzień 2017r. (tj. 28.11.2017r. - 01.12.2017r.)

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule Rozeznania cenowego:

Powrót na stronę główną