Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Informacja na temat protestów, które wpłynęły w ramach naboru 8/2017

Stowarzyszenie Kraina św. Anny informuje, iż w ramach naboru nr 8/2017 wpłynęły łącznie 4 protesty, ich rozstrzygnięcie przedstawia tabela poniżej:

Nabór 8/2017

Numer wniosków

Przyznane punkty przed protestem

Przyznane punkty po rozpatrzonym proteście

8/2017-2

29 pkt.

31 pkt.

8/2017-5

31 pkt.

32 pkt.

8/2017-9

28 pkt.

28 pkt.

8/2017-17

Wniosek niezgodny z ogłoszeniem o naborze

Wniosek niezgodny z ogłoszeniem o naborze

 

Dnia 16 listopada 2017r. Rada Programowa Stowarzyszenia Kraina św. Anny dokonała tzw. "autokontroli" w związku z protestami dla naboru nr 8/2017.

 

Pełna dokumentacja w/s rozpatrzonych protestów została przekazana w dniu 21 listopada 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i rozstrzygnięcie tej instytucji będzie wiążące dla Wnioskodawcy.

Powrót na stronę główną