Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Efekty "Malowanego dziedzictwa bez granic"

 

Projekt „Malowane dziedzictwo bez granic” został zaplanowany tak, by uwzględniać w nim założenia i etapy metody myślenia projektowego. Ostatnim etapem procesu design thinking jest: realizacja, która zakłada stworzenie prototypów zaprojektowanych produktów i usług oraz ich przetestowanie poprzez wprowadzenie je w życie. Niestety w naszym projekcie nie mieliśmy takiej możliwości. Ten etap czeka dopiero na przeprowadzenie. 

Omówieniu tego aspektu było poświęcone poniedziałkowe spotkanie zespołu roboczego, które odbyło się w Zamku Cieszyn. W trakcie omówiono również współczesne znaczenia oraz rolę jaką aktualnie odgrywa malowanie na ceramice, ponadto poddano dyskusji efekty i rekomendacje wypracowane podczas czerwcowych warsztatów, które odbyły się w Leśnicy.

Liczymy, iż mieszkańcy Opolszczyzny będą chcieli wprowadzić w życie przynajmniej niektóre elementy i warianty wypracowanych usług. Część z nich nie wymaga wielkich nakładów pracy i finansów, raczej współpracy i wspólnej energii, którą jednak warto włożyć, by chronić  nasz cenny dorobek kulturowy.

Zapraszamy zatem do wspólnej podróży szlakiem opolskiej ceramiki połączonego z nowoczesnym dizajnem PDFRaport - Malowane dziedzictwo bez granic.pdf

 

 

Powrót na stronę główną