Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Efekty "Malowanego dziedzictwa bez granic"

 

Projekt „Malowane dziedzictwo bez granic” został zaplanowany tak, by uwzględniać w nim założenia i etapy metody myślenia projektowego. Ostatnim etapem procesu design thinking jest: realizacja, która zakłada stworzenie prototypów zaprojektowanych produktów i usług oraz ich przetestowanie poprzez wprowadzenie je w życie. Niestety w naszym projekcie nie mieliśmy takiej możliwości. Ten etap czeka dopiero na przeprowadzenie. 

Omówieniu tego aspektu było poświęcone poniedziałkowe spotkanie zespołu roboczego, które odbyło się w Zamku Cieszyn. W trakcie omówiono również współczesne znaczenia oraz rolę jaką aktualnie odgrywa malowanie na ceramice, ponadto poddano dyskusji efekty i rekomendacje wypracowane podczas czerwcowych warsztatów, które odbyły się w Leśnicy.

Liczymy, iż mieszkańcy Opolszczyzny będą chcieli wprowadzić w życie przynajmniej niektóre elementy i warianty wypracowanych usług. Część z nich nie wymaga wielkich nakładów pracy i finansów, raczej współpracy i wspólnej energii, którą jednak warto włożyć, by chronić  nasz cenny dorobek kulturowy.

Zapraszamy zatem do wspólnej podróży szlakiem opolskiej ceramiki połączonego z nowoczesnym dizajnem PDFRaport - Malowane dziedzictwo bez granic.pdf

 

 

Powrót na stronę główną