W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Spotkanie Regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie

W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w Spotkaniu Regionalnym Ośrodków Działaj Lokalnie, które odbyło się w Bogacicy. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" uczestniczyły ośrodki z województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Spotkania regionalne miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu realizacji programu „Działaj Lokalnie”, wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie i inspirację. Podczas spotkania poznaliśmy działalność Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy" oraz Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bogatalanta” oraz wymieniliśmy się doświadczeniami z innymi ODL-ami. Poruszyliśmy kwestię wolontariatu, podzieliliśmy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zakładania i prowadzenia wsi tematycznej, pomysłu na kampanię 1%, inicjatywę DL oraz stosowane procedur realizacji programu "Działaj Lokalnie".

Dziękujemy naszym opolskim sąsiadom za zaproszenie i owocne spotkanie przeplecione nietypowymi warsztatami tj. malowanie ziołami, wykonywania mydełek i naturalnych kosmetyków oraz zwiedzenia izby regionalnej „Chałpki Starzików”.

 

 

 

Powrót na stronę główną