W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wizytą w Krainie

Stowarzyszenie Kraina św. Anny - jako organizator wizyty - od 4 do 6 grudnia na swoim obszarze gości grupę studyjną z Województwa Mazowieckiego, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, sołtysi oraz wójtowie, laureaci konkursu "Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku".

Wizyta ma na celu spotkanie i wymianę doświadczeń z władzami lokalnymi i samorządowymi dotyczącymi zrealizowanych projektów w ramach odnowy wsi i zachowania dziedzictwa, zapoznanie z lokalnymi walorami kulinarnymi, przyrodniczymi, kulturalnymi, historycznymi i architektonicznymi.

W dniu wczorajszym grupę przywitała Ewa Maria Piłat wraz z Zarządem Stowarzyszenia Kraina św Anny. Grupa studyjna mimo drobnego spóźnienia spowodowanego zimową aurą, niemal od razu wyraziła chęć poznania historii i walorów przyrodniczych Góry Świętej Anny. W dniu dzisiejszym grupę gościł w Urzędzie Miejskim Burmistrz Gogolina, który opowiedział zarówno o gminie, jak również o uczestnictwie w Stowarzyszeniu Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Sieci Najciekawszych Wsi. Obecnie grupa jest w trakcie zwiedzania najpiękniejszej wsi opolskiej - Kamienia Śląskiego oraz sołectwa Kamionek, po której delegację oprowadza Zbigniew Kawa. Następnie planowany jest przejazd do Gminy Strzelce Opolskie - sołectwa Kadłub wyróżnionego przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w 2016 roku.

 

 

Powrót na stronę główną