Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie Stowarzyszenia i odpowiedzenia na pytanie: Czy strona internetowa jest czytelna?

Aktualności

 • wyniki.naboru.png

  WYNIKI NABORU NR 8/2017

  30.10.2017

  Udostępniamy:

  Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 8/2017

  Listę operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 8/2017

  Listę operacji wybranych przez LGD dla naboru 8/2017

 • konsultacje społeczne.jpeg

  Konsultacje społeczne nr III/2017 w związku ze zmianą LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny

  17.10.2017

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

 • wyniki.naboru.png

  WYNIKI NABORU NR 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017

  13.10.2017

  Udostępniamy:

  Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW 2014 - 2020 dla naboru 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017.

  Listę operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR oraz PROW 2014 - 2020 dla naboru 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017.

  Listę operacji wybranych przez LGD dla naboru 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017.

 • konsultacje społeczne.jpeg

  Konsultacje społeczne III/2017 w związku ze zmianą LSR oraz dokumentów towarzyszących

  11.10.2017

  W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytycznych nr 5/3/2017 oraz 6/4//2017 Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących, tj. załączników do Umowy ramowej.

 • Nowe_kwalifikacje_mieszkancow_Aglomeracji_Opolskiej.jpeg

  Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej

  05.10.2017

  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza na bezpłatne kursy w projekcie „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” adresowanych do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej i w drugim projekcie „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” dla mieszkańców województwa opolskiego.

 • foto.jpeg

  Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

  06.09.2017

  Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pn. "Kraina w obiektywie". Zapraszamy do przejrzenia wszystkich nadesłanych zdjęć.

 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017_1.jpeg

  Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  06.09.2017

  Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która opublikowana została na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Dla operacji, na które została podpisana umowa przed 1 wrześniem br. roku obowiązuje stara wersja Księgi wizualizacji. Dla pozostałych umów zawartych począwszy od 1 września br. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji.

 • POT_logo.jpeg

  Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

  08.08.2017

  Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła prace nad aktywizacją partnerów do trzeciej edycji Akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", która w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 października 2017.

 • szkolenie.jpeg

  Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2

  07.08.2017

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym w zakresie przekazania mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji projektów, w tym m.in: o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, na temat kryterium oceny wniosków i ich interpretacji, na temat wymogów formalnych określonych przez Instytucję Wdrażającą, na temat dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą (wzmacniających partycypację oraz usprawniających realizację projektów). 

 • szkolenie (1).jpeg

  Szkolenie dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2

  07.08.2017

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie przekazania mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji projektów, w tym m.in: o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, na temat kryterium oceny wniosków i ich interpretacji, na temat wymogów formalnych określonych przez Instytucję Wdrażającą, na temat dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą (wzmacniających partycypację oraz usprawniających realizację projektów). 

Powrót na stronę główną