Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wyniki konkursu "Opowiedz..."

Są już długo wyczekiwane wyniki konkursu "Opowiedz..." 2017!

Komisja po przeanalizowaniu nadesłanych filmów uznała, iż zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, film nadesłany przez Dom Spokojnej Starości "Dobrze być razem" należy zakwalifikować do kategorii człowiek, ponadto uznała, iż laureatami konkursu "Opowiedz..." 2017 zostali:

Kategoria miejsce: "Zróbmy to razem, altanę naszych marzeń"
Kategoria człowiek: "Dobrze być razem"
Kategoria motyw: "Zakręceni tradycją"

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Powrót na stronę główną