Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zapytanie ofertowe z dn. 20.12.2017r. - nie wybrano wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2017r.
dotyczące opracowania dokumentacji i szkolenia w  zakresie:

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku poniżej:
PDFzapytanie ofertowe.pdf

Propozycje cenowe należy składać do 02.01.2018r. , do godziny 10:00 na adres e-mail: .:

Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in

Klauzule:

W razie jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130

Powrót na stronę główną