Już od 21-tego maja zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie zmian Regulaminu Rady.

Koncert Noworoczny

Burmistrz Zdzieszowic zaprasza do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach na Koncert Noworoczny.

Powrót na stronę główną