Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Koncert Muzyki Filmowej

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe na Koncert Muzyki Filmowej.

Koncert_muzyki_filmowej_-_plakat_2018n1.jpg

Powrót na stronę główną