Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2018r.
dotyczące opracowania dokumentacji i szkolenia w  zakresie:

  • dokumenty wewnętrzne do „Sklepu internetowego”;  
  • dokumenty wewnętrzne i szkolenie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku poniżej:
 PDFZapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018r..pdf

Propozycje cenowe należy składać do 17.01.2018r. , do godziny 15:00 na adres e-mail: .:

Kryteria wyboru oferty, obejmują:

  • najniższą cenę brutto za dany przedmiot;
  • przedstawione kwalifikacje;
  • przedstawione doświadczenie;

Klauzule:

  • Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
  • Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny.
  • Stowarzyszenie dopuszcza składanie ofert częściowych i wyboru kilku wykonawców.
  • Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

W razie jakichkolwiek pytań osoba do kontaktu Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130

Powrót na stronę główną