Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat ponownej oceny wniosków 8/2017-9 oraz 8/2017-17

W dniu 15 stycznia 2018r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosku nr 8/2017-9 oraz 8/2017-17.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ w/s ponownej oceny wniosku nr 8/2017-9 oraz 8/2017-17

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej w.s ponownej oceny wniosku 8.2017-9 oraz 8.2017-17 z dnia 15.01.2018r..pdf (165,58KB)

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców wraz z pełną dokumentacją zostały przekazane w dniu 19 stycznia 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierające informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostało wysłane do wnioskodawców w dniu 19 stycznia 2018r.