Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Widowisko IRLANDIA

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprasza na widowisko IRLANDIA.

Powrót na stronę główną