W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00.

Przedstawiamy informacje na temat podpisanych Umów beneficjentów poddziałania 19.2 w ramach naboru 1/2017 oraz 2/2017

Stowarzyszenie Kraina św. Anny pragnie poinformować, iż końcem 2017 roku, pierwsi beneficjenci poddziałania 19.2 podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Umowy o przyznaniu pomocy w ramach realizacji operacji z zakresu wsparcia Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku łącznie podpisano 12 Umów o przyznanie pomocy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz życzymy wytrwałości w realizacji projektów!

Powrót na stronę główną