Zapraszamy do finansowego wsparcia trzech inicjatyw społecznych. Krąg darczyńców ponownie w Krainie św. Anny. Więcej w zakładce "Projekty" - Krąg darczyńców

Rozeznanie cenowe z dnia 29.01.2018r. dot. lokalnej prasy

Rozeznanie cenowe z dnia 29.01.2018r.

Przedmiotem rozeznania jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych
lub artykułów z działalności Stowarzyszenia w prasie lokalnej
w powiecie krapkowickim.

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku poniżej:

PDFRozeznanie cenowe - prasa lokalna 29.01.2018r.pdf

Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania:

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 05.02.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: wdrazanie@annaland.pl

  Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wiktoria Pawliczek-Mroczek, telefon 77 44 67 130, e-mail: wdrazanie@annaland.pl

Termin wykonania przedmiotu rozpoznania:

Wykonanie przedmiotu rozeznania cenowego w terminie co miesięcznego ogłoszenia lub artykułu.

Wystawienie faktury VAT za każdy artykuł prasowy, w terminie do 7 dni.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po jednym egzemplarzu gazety z dni, w których ukazało się ogłoszenia lub artykuł.

Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

- koszt usługi,

- wyłącznie cena jednostkowa brutto,

- zgodność oferty z rozeznaniem cenowym.

Klauzule Rozeznania cenowego:

Powrót na stronę główną